http://realina.com/
contact
ИМАШ ВЪПРОС? ОБАДИ НИ СЕ

0890 333 036
Български  Български

Такси?

ТАКСИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТ

При извършване на покупко - продажба на недвижим имот, страните дължат такси, чиито размер е фиксиран в Тарифата за нотариалните такси.
1. Нотариална такса - от Тарифата за нотариални такси съгласно Закона за нотариусите и Нотариалната дейност
До 100 лв.     30.00 лв.
От 101 до 1 000 лв.     30.00 1.5 на сто за горницата над 100 лв.
От 1 001 до 10 000 лв.     43.50 1.3 на сто за горницата над 1 000 лв.
От 10 001 до 50 000 лв.     480.50 0.5 на сто за горницата над 10 000 лв.
От 50 001 до 100 000 лв.     730.50 0.2 на сто за горницата над 50 000 лв.
От 100 001 до 500 000 лв.     160.50 0.8 на сто за горницата над 100 000 лв.
Над 500 000 лв.     1 530.50 0.1 на сто за горницата над 100 000 лв., но не повече от 6 000
2. Местна такса - 2% от договорената продажна цена на имота, или върху данъчната оценка, ако тя е по - висока от продажната цена на имота.
3. Такса за вписване - 0,1% от удостоверения материален интерес /продажната цена на недвижимия имот/, но не по – малко от 5 (пет) лева.

ТАКСИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ

1. Нотариална такса – изчислява се по определена скала и се плаща в процент от удостоверявания материален интерес /данъчната оценка на прехвърляния недвижим имот/.
2. Местна такса – процент от удостоверявания материален интерес /данъчната оценка на прехвърляното недвижимо имущество/. При дарение между:
• Роднини по права линия и между съпрузи – без такси от 01.01.2006 год.
• Братя, сестри и племенници – 0.7%
• Трети лица – 5%
3. Такса за вписване - 0,1% от удостоверения материален интерес /данъчната оценка на дарения недвижим имот/, но не по – малко от 5 (пет) лева.
 
ТАКСИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

1. Нотариална такса – изчислява се по определена скала и се плаща в процент от удостоверявания материален интерес /данъчната оценка на недвижимия имот/.
2. Такса за вписване - 0,1% от удостоверения материален интерес / данъчната оценка на недвижимия имот/, но не по – малко от 5 (пет) лева
 
ТАКСИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ ДЕЛБА НА ИМОТ

1. Нотариална такса – изчислява се по определена скала и се плаща върху уголемения дял на недвижимия имот.
2. Такса за вписване - 0,1% от удостоверения материален интерес/ данъчната оценка на уголемения дял на недвижимия  имот/, но не по – малко от 5 /пет/лева.

ТАКСИ ПРИ СЛЮЧВАНЕ НА ИПОТЕКИ

• ДОГОВОРНА
1. Нотариална такса – изчислява се по определена скала и се плаща в процент от удостоверявания материален интерес.
2. Такса за вписване - 0,1% от удостоверения материален интерес.

• ЗАКОННА
1. Нотариална такса – 15% от нот.такса
2. Такса за вписване - 0,1% от удостоверения материален интерес

Виртуален оглед? 23-01-2017

виртуален оглед на имот в 3д Благодарение на впечатляващите 360 оглед обектът е толкова реален, като че ли сте в действителност в него и това 24/7, включително и през почивните дни. още

Как да изберем брокер на имоти? 09-01-2017

Брокери От американската Национална асоциация на брокерите на имоти съветват клиентите да проведат предварителни интервюта с брокери още