Ипотечен кредит

Ипотечен кредит

 • Имоти
 • Данни

Моля, попълнете

Данни

Далеч не всеки може да наследи или получи апартамент като подарък.

Мнозина си мечтаят да станат собственици на свой дом, но финансовите ограничения често пречат на реализацията на тези желания. Вместо да чакат години, за да съберат необходимата сума, мнозина използват ипотеката.
Ипотечният кредит е вид заем, предоставен от банка и гарантиран с имот. Този вид заем позволява на клиента да вземе пари под формата на кредит с имуществото му (къща, апартамент, парцел) като залог.
Този финансов инструмент предоставя възможност за ипотечно кредитиране и при наличие на вече притежаван имот, който може да се заложи за закупуване на нов апартамент или къща. Освен това, ипотеката може да се използва не само за покупка на жилище, но и за ремонт, строеж и други цели.
Нашата агенция за недвижими имоти „РЕАЛИНА“ предоставя помощ при ипотечно кредитиране, помагайки на клиентите да получат кредит за почти всякакъв вид недвижимост. Този вид кредит предоставя практически пълни права на собственика на клиента, включително правото да прави ремонти и промени по свое усмотрение.

Екипът ни е на разположение с обяснения по отношение на всички детайли на ипотечния процес, предоставяйки съпровождение през целия период на взаимодействие с банката. Така се отваря реална възможност за закупуване на апартамент или подобряване на жилищните условия на достъпни и изгодни цени. Нашите специалисти с удоволствие ще консултират по всички въпроси, свързани с ипотечната програма, и ще помогнат на клиентите да се превърнат в собственици на жилището на мечтите си при удобни условия!

Как да получите ипотечен кредит в Бургас и региона


Първоначално, терминът „ипотека“ датира от гръцката култура и е свързан с отговорността на заемодателя пред кредитора по отношение на определени земеделски имоти. Този вид задължения включваше специални договорености, а земното имущество на заемодателя беше отбелязано с колона, която обозначаваше, че този имот служи като обезпечение за претенциите на кредитора в определена сума. Думата „ипотека“ (от гръцки: Hypotheka – опора, подложка) се използваше за да се обозначи този вид обезпечение. В съвременно време „ипотечен кредит“ или просто „ипотека“ се отнася до заем, взет под залог на недвижим имот.

Hand presenting model house for home loan campaign
Условията, които кандидатът за ипотечен кредит трябва да отговаря, варират в зависимост от банката и програмата за кредитиране, но обикновено включват следните аспекти:
 1. Възраст:
  Кандидатите трябва да бъдат в определена възрастова група, често между 18 и 65 години. Този диапазон може да се различава в зависимост от политиката на конкретната банка.
 2. Доходи:
  Банките изискват доказателства за стабилни и достатъчни доходи, които могат да покрият месечните вноски по ипотечния кредит. Кандидатът предоставя справка за доходите от работното място за последните месеци.
 3. Кредитна история:
  Банките провеждат анализ на кредитната история на кандидата. Добра кредитна история улеснява одобрението на кредита, докато проблеми с кредитите в миналото могат да бъдат пречка.
 4. Статус на заетост:
  Кандидатът трябва да има стабилна заетост. Някои банки изискват минимален период на работа при текущия работодател.
 5. Семейно положение:
  Свидетелство за брак или развод може да се изисква, като в някои случаи и за информация за децата на кандидата.
 6. Паспорт или лична карта:
  Кандидатът трябва да предостави лична идентификация, като паспорт или лична карта.
 7. Допълнителни изисквания:
  В зависимост от банката, могат да се изискват допълнителни документи и информация, като например свидетелства за раждане на деца под 18 години, документи за съпруг/съпруга и други.
 8. Правоустановяващи документи за имота:
  Банките изискват правоустановяващи документи за имота, който ще бъде закупен, както и техническа документация за апартамента или къщата.
 9. Застраховки:
  Кандидатът може да бъде изискан да сключи застраховки за недвижимия имот и живота си като част от условията на ипотечния кредит.
 10. Разходи за оформление:
  Кандидатът трябва да бъде готов за разходи, свързани с оформлението на ипотечния кредит, като такси, комисиони и други.

Предимства на ипотечния кредит за кредитополучателя:

Достъп до Жилище:

Гъвкавост в плащанията:

Възможност за инвестиране:

Права на собственост:

Данъчни облекчения:

Недостатъци на ипотечния кредит за кредитополучателя:

Финансов риск:

Лихвен риск:

Общи разходи:

Зависимост от икономиката:

Изложеност на ипотеката:

Ограничения върху имота:

Взимането на ипотечен кредит изисква внимателно разглеждане на финансовите възможности и рискове на кредитополучателя, както и наличието на стабилни доходи за изплащане на задълженията.

Сравняване на списъци

Сравни
bg_BGBulgarian