Съпровождане на сделки

ДОк

Документи

Съпровождане на сделки

  • Имоти
  • Документи
  • Данни

Моля, попълнете

Подробности по вашия случай

Документи

Максимален размер: 50,0 MB

Данни

В процеса на купуване, продаване или участие в друг вид сделка с недвижим имот, осигуряването на правната сигурност е от критично значение. Това става особено важно, тъй като такива транзакции обикновено включват значителни финансови ангажименти и са подложени на риска от възможни измами.

Нашата цел при оказване на съдействие по различни видове сделки с недвижими имоти е да намалим рисковете на минимум и, ако възможно, да ги елиминираме напълно. По този начин ви предоставяме необходимата защита, която ще ви помогне да предотвратите евентуални правни проблеми или загуби във връзка с недвижимите имоти.

Нашият подход е насочен към предоставяне на пълна правна сигурност и увереност на нашите клиенти по време на целия процес на сделката с недвижими имоти.

С участие на наш адвокат при сключването на договора в областта на правата на недвижимата собственост и сделките с имоти, осигуряваме подробен преглед и анализ на всички юридически аспекти на сделката.

Това включва изчерпателно покритие на всички стъпки, необходими за безопасното провеждане на всякакъв вид сделки с недвижим имот. Това включва извършване на цялостно проучване на имота, осигуряване на удостоверение за тежести, предоставяне на скици и схеми, създаване на нотариален акт, представителство пред нотариус, брокери и адвокати от страната на другата страна, както и всички други необходими правни и неправни елементи, които са от съществено значение за успешното осъществяване на сделката.

УСЛУГИПАКЕТ
СТАНДАРТ
499лв
ПАКЕТ
КОМФОРТ
1250лв
ПАКЕТ
ПРОДАВАЧ
399лв
Преглед на представените документи на имота+++
Проверка за вещни тежести върху имота++
Становище относно необходимите за извършване на сделката документи+++
Проверка за висящи съдебни дела, касаещи правото на собственост върху имота++
Проверка за съдебни дела за несъстоятелност при собственост на имота от фирма++
Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на имот++
Набяване на изискуемите за сделката документи
Координация и тясно сътрудничество при наличие с банката кредитор+
Изготвяне на проект на нотариален акт+
Консултиране и съдействие през целия процес на сделката+
Организиране на сделката пред нотариус
Попълване на декларации+
Придружаване и участие при изповядването на сделката пред нотариус+
Получаване на вписания нотариален акт и предаване на клиента+
Деклариране на имота пред Дирекция „Местни данъци и такси“, включително подготвяне на декларация по чл.14 от ЗМДТ+

Сравняване на списъци

Сравни
bg_BGBulgarian