Застраховка на имот

Застраховка на имот

 • Имоти
 • Данни

Моля, попълнете

Данни

Предлагаме съвременени и гъвкави продукти за застраховане, който по същество включват три вида покрития: застраховка на имущество, гражданска отговорност и застраховка от несчастни случаи.

Застраховането на имота представлява бърз, икономичен и надежден начин за защита на труда и ресурсите, инвестирани през годините. Сключването на застрахователен договор гарантира опазването от неочаквани загуби при извънредни ситуации, засягащи апартамента, къщата или други имоти.

Застраховател може да бъде както юридическо, така и физическо лице, чиито имуществени интереси са свързани със собствеността, разпореждането и/или експлоатацията на имот, намиращ се в частна собственост, наем или други законни основания.

Това включва следните категории лица:

 1. Собственици на недвижими имоти, които ценят своя труд и ресурси, гриже се за своята собственост.
 2. Наематели, отговорни за щети по имота пред собственика.
 3. Жители на многофамилни жилищни сгради, осведомени за ежедневния риск от вреда на съседите, желаещи да намалят разходите си при наводнения или пожари.

Предлагаме разнообразни видове застраховки на имущество за физически и юридически лица. Тези застраховки ви позволяват да се чувствате спокойни относно сигурността на вашия имот. В зависимост от избрания от клиента пакет, могат да бъдат обхванати следните основни рискове:

 - 0
 • Пожар, светкавица, експлозия, имплозия
 • Падане на самолет
 • Буря, силни дъждове, град, тегло на натрупан сняг и лед
 • Свличания на земни слоеве
 • Земетресение
 • Аварии във водоснабдителните и канализационните системи и парни инсталации
 • Счупване на стъкла
 • Удар от пътно превозно средство
 • Помощ при домакинството
 • Злонамерени действия на трети лица – кражба, разбой, вандализъм и др.

За сключване на застраховка са необходими минимални документи:

Предимствата на застрахователния договор за имущество включват:

 1. Компенсация при аварии: Покритие за последствията от аварии, включително нарушения на правилата за експлоатация на санитария, електро- и газово оборудване.
 2. Комплексна защита: Възможност за застраховане на всякакво имущество от основни рискове и отговорност пред трети лица.
 3. Икономия на време и пари: Без необходимост от експертна оценка при сключване на договора.
 4. Бързо и удобно обслужване: Възможност за онлайн калкулация и поръчка, заемащи само пет минути от времето ви, с безплатна телефонна консултация.
 5. Изгодни условия: Гъвкави опции за плащане на застрахователната премия, възможност за самостоятелно определяне на застрахователната сума.
 6. Срок на застраховане: Възможност за сключване на договор за период от 1 до 60 месеца или за конкретен период, например по време на ваканция.
 7. Психологичен комфорт: Предоставя психологическа увереност, особено при отдаване на имот под наем или продължително отсъствие на собствениците.

Можете да застраховате:

Сравняване на списъци

Сравни
bg_BGBulgarian