Определяне на характеристики на търсения имот

Характеристиките на един имот са многобройни и изсикват внимателно осмисляне. Нужно е да знаете, кои са характеристиките, с които няма да направите компромис и тези, които не са толкова важни за Вас. Основните от тях са: район, местоположение, площ, етажност, тип на строителството, изложение, вътрешно разпределение, панорама, заобикаляща инфраструктура и други.

Намиране на средства за финансиране на покупката

Средствата за покупка са другото много важно условие, за да се сдобиете с желания имот. Вариантите са добре известни – спестявания, средства от продажба на други активи, банково кредитиране, заемни средства от нефинансови институции и др.

Извършване на огледи и избор на имот

Организирането на огледи изглежда един от най-лесните моменти при покупката на имот Потенциалните купувачи имат на разположение не малко източници на информация за предлаганите на пазара имоти – вестници, списания, специализирани сайтове и др. Трябва да знаете, че в медиите се рекламира само една част от всички имоти, които се предлагат.

Водене на търговски преговори

За да постигнете желаните от Вас условия, които се различават от първоначалната оферта, но е възможно да се договорят (намаляне на цената, разсрочване на плащането и др.), трябва да притежавате добри умения за преговори, за да защитите Вашия интерес.

Предварителен договор за покупко-продажба

След като всички условия бъдат договорени, следва сключването на предварителен договор между купувача и продавача, който определя правата и задълженията на

Окончателен договор – Нотариален акт

Българското законодателство предполага окончателния договор за покупко-продажба да бъде сключен в формата на нотариален акт пред нотариус. Обикновено в Акта продавачът декларира, че е получил цялата продажна цена, освен в случаите, когато сделката е с ипотека или друг начин на разсрочване на плащането. Собствеността се прехвърля в момента на подписване на нотариалния акт от лицата (собственик и купувач) и нотариуса.

Сравняване на списъци

Сравни
bg_BGBulgarian